Bảo vệ ngân hàng

Dịch vụ bảo vệ ngân hàng là loại hình dịch vụ bảo vệ đòi hỏi về tính nghiệp vụ rất cao, để đáp ứng được yêu cầu này từ phía khách hàng. Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Long của chúng tôi đã nghiên cứu và huấn luyện nhiều kỹ năng khác nhau của mình, nhằm đáp ứng với những đòi hỏi khắt khe từ phía khách hàng, và mang lại niềm tin tưởng khi quyết định dịch vụ bảo vệ của công ty chúng tôi
Để đảm bảo an toàn và an ninh cho họat động kinh doanh là rất cần thiết trong thời gian hiện nay. Ngoài việc cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các doanh nghiệp công ty dịch vụ bảo vệ chúng tôi còn mở rộng dịch vụ bảo vệ cho các ngân hàng và dịch vụ bảo vệ việc vận chuyển tiền cho ngân hàng. Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp khi làm việc cụ thể sẽ cung cấp một hình ảnh rõ ràng về cách bảo vệ an ninh ngân hàng và cách vận chuyển tiền mặt một cách an toàn. Dưới đây là một vài khái quát về dịch vụ này.
Trọng trách của các nhân viên bảo vệ ngân hàng là đảm bảo sự an toàn cho ngân hàng, nhân viên và khách hàng giao dich.
Các công ty dịch vụ bảo vệ đào tạo các nhân viên bảo vệ phục vụ bảo vệ cho các ngân hàng theo một tiêu chuẩn riêng phù hợp với các quy tắc và quy định bảo mật cao của ngân hàng.
Dịch vụ bảo vệ cung cấp cho các ngân hàng phải đảm bảo rằng tất cả những người vào ngân hàng là có họat động giao dịch thực sự. Phải loại bỏ được tất cả các đối tượng có hành vi theo dõi hoạt động của ngân hàng hay khách hàng.
Bất kỳ nhân viên an ninh, bảo vệ nào làm việc cho ngân hàng phải được trang bị vũ khí và công cụ hỗ trợ phù hợp cho từng vị trí bảo vệ. Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ phải đảm bảo các nhân viên bảo vệ làm việc tại ngân hàng đều được đào tạo việc sử dụng các vũ khí này, và có giấy phép sử dụng theo đúng quy định pháp luật .

Nhiệm vụ chính của nhân viên bảo vệ ngân hàng là bảo vệ tiền của ngân hàng. Bên cạnh đó còn có nhiệm vụ bảo vệ tiền của khách hàng khỏi cướp giật hay trộm cắp. Ngoài ra, các khu vục két sắt ký gửi cũng cần được giám sát đặc biệt. Nhân viên bảo vệ ngân hàng phải theo dõi sát khi khách hàng vào khu vực các tủ khóa.
An toàn bên ngoài các ngân hàng cũng quan trọng như an toàn bên trong vậy. Do đó việc đảm bảo sự an toàn xung quanh phạm vi của ngân hàng cũng phải được quan tâm, lực lượng bảo vệ bên ngoài cũng phải đảm bảo rằng các hoat động bên ngoài ngân hàng như bãi xe, buồng ATM …đều được kiểm soát chặt chẽ.
Dịch vụ bảo vệ vận chuyển tiền
Vận chuyển tiền mặt cũng được gọi là tiền trên đường vận chuyển. Đó là việc chuyển giao vật lý của tiền giấy, tiền kim loại và các vật có giá trị khác.
Việc chuyển giao này thường xảy ra giữa các trụ sở ngân hàng, các chi nhán, các phòng giao dịch các máy ATM và các và khách hàng lớn có sử dụng dịch vụ giao nhận tiền.
Các xe dùng trong dịch vụ vận chuyển tiền mặt thường là xe chuyên dụng bán bọc thép hoặc bọc thép.
Do chỉ có nhân viên bảo vệ đặc chủng được đào tạo và có trang bị vũ khí cùng cán bộ giao tiền là được phép ở trong xe, nên những rủi ro trong việc vận chuyển tiền sẽ được giảm thiểu.
Hoạt động ngân hàng luôn tiềm ân những rủi ro trong công tác an ninh an toàn, nhưng với việc có được những nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản sẽ giúp các ngân hàng thắt chặt hơn nữa an ninh trong hoạt động kinh doanh của mình

Các tin khác