Bảo vệ nhà máy

          Mục tiêu Bảo vệ Nhà máy có an ninh trật tự tương đối ổn định, công việc xử lý liên quan đến Nhà máy và bên ngoài rất nhiều, như kiểm soát số lượng lớn công nhân của Nhà máy ra vào hàng ngày liên tục nhiều ca. Xử lý liên quan công việc xây dựng, bảo trì, sửa chữa bên trong Nhà máy, các đơn vị giao nhận nguyên liệu, sản phẩm và mọi nhu cầu công việc liên quan Nhà máy.Nhân viên bảo vệ Nhà máy phải có lượng kiến thức và kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu công việc.

Một số yêu cầu đối với nhân viên bảo vệ tại Nhà máy
Ø Biết rõ yêu cầu, nội quy của Nhà máy
Ø Biết rõ tính chất hoạt động của Nhà máy.
Ø Biết rõ sản phẩm của Nhà máy, màu sắc, kích cỡ, trọng lượng, mã số, nhận dạng.
Ø Biết được tên Ban Giám Đốc Nhà máy và người phụ trách an ninh của Nhà máy
Ø Biết rõ cách sử dụng sổ sách cũng như công cụ hỗ trợ tại mục tiêu.
Ø Biết rõ vị trí và cách sử dụng hệ thống PCCC.
Ø Biết rõ giờ cao điểm công nhân ra vào.
Ø Cố gắng biết mặt nhân viên và nhận dạng xe của họ.
Ø Biết rõ được trình độ, nhận thức và quan điểm thái độ của công nhân đối với bảo vệ nhà máy.
Ø Biết rõ cách xử lý các tình huống xãy ra.
Ø Biết rõ được sơ đồ cấu trúc cảu Nhà máy và nơi nào trọng yếu.
Ø Biết rõ được tình hình an ninh bên ngoài.
Ø Biết rõ các số điện thoại cần thiết: Công an, công an PCCC, điện thoại công ty, điện thoại các mục tiêu lân cận. 
Mục tiêu Nhà máy có 3 vị trí quan trọng nhất
- Cổng chính.
- Tuần tra.
- Chòi gác.

Ø Bảo vệ phải liên tục theo dõi tình hình thực hiện nội quy lao động của Cán bộ, Nhân viên Nhà máy, hoạt động của Nhà máy và kiểm soát an ninh khu vực Nhà máy.
Ø Nhân viên Bảo vệ Nhà máy thực hiện kiểm tra, kiểm soát Người, Khách, xe các loại ra vào theo đúng nội quy của Nhà máy và công tác nghiệp vụ.Xe chở hàng ra vào Nhà máy, Bảo vệ phải đối chiếu đúng hóa đơn, chứng từ và giấy phép cho mang trang thiết bị, nguyên vật liệu ra vào.


Ø Bảo vệ luôn mang theo các công cụ cần thiết khi đi tuần tra như: đèn pin, bộ đàm, dùi cui.
Tuần tra khu vực được giao, phát hiện, bắt giữ, lập biên bản những người vi phạm nội quy Nhà máy.
Ø Tuần tra khu vực được giao, phát hiện, bắt giữ, lập biên bản những người vi phạm nội quy Nhà máy.
Ø Chú ý tuần tra các khu vực quan trọng như trạm bơm, máy phát điện, các khu vực có máy lạnh, khu vực văn phòng, nhà xưởng.
Ø Kiểm tra các xe xuống hàng, lên hàng tại kho.
Ø Hướng dẫn các phương tiện đi lại trong Nhà máy.
Ø Kiểm tra các cửa ra vào, các cửa sổ, các trang thiết bị sử dụng điện khi nhân viên Nhà máy ra về hết.
Ø Nhắc nhở các nhân viên của Nhà máy tuân thủ các biện pháp an toàn lao động.
Ø Phát hiện, ngăn chặn những hành vi phá hoại, vi phạm an toàn lao động.
Ø Kiểm tra các công cụ phòng chống cháy và hệ thống báo cháy định kỳ
Phát hiện những sự cố cháy nổ, máy móc cháy nổ.
Ø Giám sát, kiểm soát những khu vực làm việc, chú ý giám sát các khu vực nguy hiểm cấm người không phận sự vào
Ø Kiểm tra khóa các cửa sổ, và cửa ra vào.
Ø Dùng bộ đàm hoặc điện thoại, phối hợp làm việc với các vị trí khác.
Ø Ghi chép sổ tuần tra cẩn thận, tỉ mỉ.


Các tin khác