Bảo vệ sự kiện

BẢO VỆ SỰ KIỆN
       Trong xu thế môi trường kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ và năng động như hiện nay, tổ chức sự kiện là một trong những hình thức quảng bá thương hiệu, hình ảnh nhanh và mạnh nhất đến công chúng, sự thành công của một sự kiện khẳng định cho sự thành công của tổ chức vì vậy công tác đảm bảo an ninh cho sự kiện được các nhà tổ chức quan tâm hàng đầu. Giữ gìn trật tự, chống gây rối, tấn công, phá hoại, đảm bảo an ninh trong phạm vi chủ quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp của khách hàng. Loại hình dịch vụ bảo vệ An ninh sự kiện, ca nhạc, biểu diễn thời trang, các buổi họp quan trọng, triển lãm, khai trương, lễ hội, tiệc ngoài trời..v.v                                        
 
                                                   
   
    

Các tin khác