Bảo vệ hội nghị

 BẢO VỆ HỘI NGHỊ      
          Trong tình hình an ninh thế giới, khu vực, trong nước còn tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp, khó lường đe dọa công tác bảo vệ an ninh an toàn cho Hội nghị. Hội nghị khách hàng là việc doanh nghiệp tổ chức một sự kiện để đối thoại, liên kết, hoặc thăm dò ý kiến khách hàng.
         

Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ Công ty Bảo Vệ Hoàng Long đã chủ động nắm chắc tình hình, chương trình, kế hoạch hoạt động của các đơn vị, các đối tác, các hoạt động chiêu đãi, xem biểu diễn nghệ thuật, lễ bế mạc,... của hội nghị để triển khai và ngăn trận các sự cố có thể xảy ra, vì thế lực lượng bảo vệ Công ty Bảo Vệ Hoàng Long dùng các biện pháp nghiệp vụ, các phương tiện kỹ thuật, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại, khủng bố gây cháy nổ... Vì vậy, đòi hỏi chỉ huy mỗi đơn vị, mỗi cụm bảo vệ và từng nhiệm vụ được phân công phải nắm chắc phương án và chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai của đơn vị, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hội nghị diễn ra cho đến kết thúc. 

Các tin khác